Spetskompetens

Få ut mer av dina resurser!
Spetskompetens är det lilla företaget med den stora kompetensen. Vi tror på människan som den viktigaste resursen och vi brinner för utveckling på alla nivåer. Oavsett om det handlar om individutveckling, teamutveckling, ledarutveckling eller organisationsutveckling så hjälper vi gärna till.


Utveckling kan vara enkelt, och därför har vi också gjort några av marknadens bästa arbetspsykologiska tester lättillgängliga för dig genom oss. Du kan enkelt köpa dem online här, eller ta kontakt med oss om du vill ha en mer anpassad hjälp för att optimera just era resurser.


Som HR-konsult kan du anlita oss inom allt som handlar om human resource, till exempel employer branding, rekrytering eller avveckling. Vi vet att i slutändan handlar det om mätbara resultat och vi vågar garantera att du får det genom att använda Spetskompetens. 

Utveckling av organisation, grupp och individ

Optimera teamprestationen och få ut mer av era resurser! Vi brinner för att på ett enkelt, praktiskt och handfast sätt hjälpa er att synliggöra och förstärka era styrkor samt hitta konstruktiva lösningar på eventuella problem.

Med hjälp av Spetskompetens organisations- och teamutveckling kan ni få kunskap om era:
  • Typiska beteenden
  • Styrkor och fallgropar
  • Kommunikationsstilar
  • Motivationsstilar
  • Utvecklingsmöjligheter

Genom att använda verktyget EASI analyserar vi sammansättningen i ert team. Därefter skräddarsyr vi ett program för att arbeta med era styrkor, fallgropar, mål och hinder. Omfattningen på programmet kan vara en halvdag, heldag eller mer beroende på önskemål. Tag kontakt för en diskussion. Oavsett vad ni väljer så lovar vi att det är väl investerad tid.

Human Resource

Human Resource är en del av alla företag, från det lilla enmansföretaget till den internationella koncernen. Human Resource handlar om allt som rör människan som en resurs, från att locka rätt sorts medarbetare till företaget till att släppa taget om de som faktiskt inte bör vara kvar.

Spetskompetens arbetar som med hela livscykelperspektivet och erbjuder bland annat våra tjänster kring några av de viktigaste processerna:

  • Attrahera
  • Rekrytera
  • Utveckla
  • Avveckla

På större företag finns det alltid avdelningar som arbetar dedikerat med just dessa frågor men oavsett om ert företag är stort eller litet så uppstår ibland behov av spetskompetens inom HR. Det kan vara interim HR-konsult i väntan på rekrytering, HR-konsult på deltid för det mindre företaget eller outsourcade enskilda HR-funktioner.

Tag kontakt så får vi diskutera vad vi kan hjälpa just er med.